Delarna i ett solcellssystem

Vad behöver du för att börja dra nytta av solens resurser? Här kan du läsa om vilka delar en solcellsanläggning består av.

Fördelarna med våra solpaneler:

1. Solpaneler

Solpanelerna kapslar in solcellerna som omvandlar solenergin till elektricitet. Den vanligaste typen av solcellspanel består av 60 solceller och är ungefär 1,6 meter gånger 1 meter. Antalet solcellspaneler beror bl.a. på vilken elförbrukning som fastigheten har samt takets läge, yta och vinkel. Du kan skapa dig en uppfattning om antalet celler som passar för ditt tak genom vårt planeringsverktyg.
Direction Arrows

2. Växelriktare

Elektriciteten som produceras av solcellspanelerna är likström (DC). Vårt elnät och elektriska apparater är däremot uppbyggda och anpassade till växelström (AC). Därför behöver solcellssystemet även ha en växelriktare (som ibland kallas inverter, från engelskans ord för omvandla), som omvandlar likströmmen till växelström. Det är viktigt att välja en växelriktare av god kvalitet eftersom den annars har begränsad livstid. Har du ett tak där vissa paneler blir skuggade under en del av dagen, t ex om du har träd/takkupor/skorstenar som skymmer, får du betydligt bättre effekt om du kopplar in optimerare. Optimeraren gör att övriga panelers produktion inte påverkas av den skuggade panelen vilket annars blir fallet. Det är viktigt att kombinationen av optimerare och växelriktare är ordentligt testad.

3. Monteringsutrustning

Monteringsutrustningen ser till att dina paneler sitter stadigt på taket. Vilka fästen och skenor som används avgörs av takets typ och beskaffenhet. Det är viktigt att man väljer ett system som passar taket för att kuna vara säker på att monteringen klarar de påfrestningar som uppstår, t ex vid en storm. Utöver fästannordningen behövs också kablage och kopplingar för att leda ner elen till växelriktaren och vidare till elcentralen. Man monterar även brytare som gör det möjligt att enkelt bryta strömmen från panelerna.
Direction Arrows

4. Dubbelriktad elmätare

Din nätägare byter ut din gamla elmätare mot en dubbelriktad elmätare. Medan din nuvarande mätare bara mäter hur mycket el du köper, kommer den nya även mäta hur mycket du säljer tillbaka till ditt elbolag. Vi tar hand om kontakten med din nätägare så att den nya mätaren kommer på plats.
Direction Arrows

5. Systemövervakning

I systemets övervakningssystem kan du i realtid följa systemets prestanda via en app. Här ser du överskådligt hur mycket din solcellsanläggning producerar och dess produktionshistorik. För att mäta produktionen på ett sätt som utgör grunden för försäljning av elcertifikat och ursprungsgaranti används en elcertifikatsmätare. För närvarande så är priset för Elcertifikat och Ursprungsgaranti lågt vilket gör att en elcertifikatsmätare blir lönsam för anläggningar som överstiger 10 kW.

Vad behöver du inte köpa eller byta?

Fastighetens elcentral

Växelriktaren kopplas in i din fastighets elcentral. Strömmen som solcellerna genererar används i första hand av hushållet. Om det blir något över säljs det tillbaks till elbolaget. Vi hjälper dig att välja ett elbolag som ger dig bra betalt för den överskottsel som du inte förbrukar själv. (Vid installation av större system kan du behöva byta till en större huvudsäkring för att ha möjlighet att leda ut all el som produceras under produktionstoppar på elnätet.)

Solen

Källan till allt liv på jorden och snart en del av din elproduktion.

Är du intresserad och vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer eller om du är intresserad av en kostnadsfri lönsamhetskalkyl.