Solpaneler för lantbruk

Lantbruken är oftast väldigt lämpade för solel eftersom det ofta finns outnyttjade markytor som skulle kunna generera stora intäkter genom att odla elkraft. Ett markanläggning kostar vanligtvis inte mer än en takanläggning och har fördelen att den inte är beroende av byggnadens riktning, beskaffenhet eller skuggbildning.

Med en solcellsanläggning skyddar du dig mot skenande elkostnader och ger i många fall en bra avkastning på investerat kapital.

Vi på SolNord har genom åren hjälpt många lantbrukare att reducera sina elkostnader och därigenom skaffat oss en gedigen kompetens på de specifika krav och regler som gäller vid lantbruksinstallationer.

Solpaneler lantbruk

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss på info@solnord.se om du har några frågor eller funderingar!