Bli franchisetagare!

SolNord har efter drygt sex år på marknaden blivit en trovärdig och stark partner i solcellsbranchen.  Genom högt ställda ambitioner gällande kvalitet, leveranssäkerhet, kompetens och kundfokus kan vi idag presentera tusentals nöjda kunder, både stora och små runt om i landet.

Som franchisetagare hos SolNord representerar du en stark aktör i solcellsbranchen. Du får tillgång till ett välbeprövat koncept där du hjälper villaägare, företag, Brf-er och lantbruk att förverkliga sina solcellsplaner genom att erbjuda våra konkurrenskraftiga helhetslösningar.

För att lyckas behöver du ha en stark ambition att växa och bli den ledande solsellsinstallatören i ditt område. Vi tror att du kan uppnå detta genom en strävan att hjälpa kunden med ett starkt och hjärtligt engagemang.

I vårt koncept ansvarar du för din lokala marknad samtidigt som du har tillgång till löpande rådgivning och support från vårt huvudkontor. Vi arbetar ständigt med att utveckla och stärka varumärket SolNord i och runt omkring din hemort som du som franchisetagare aktivt arbetar med för att generera tillväxt.

Genom oss får du tillgång till ett utbildningsprogram både för dig själv och dina anställda. Ditt ansvar som franchisetagare är att driva försäljningen och leda projekten i ditt område.

Ett samarbete med SolNord inkluderar bl.a. följande fördelar:

Väx med oss

Vi vill att du ska växa med oss. Vi ger dig möjligheten att etablera en stark solcellsverksamhet i ditt område där du bygger upp en lönsam verksamhet i branchen. För att ytterligare öka försäljning och tillväxt för dig och ditt bolag blir ett naturligt nästa steg att anställa personal. När du byggt upp en väl fungerande verksamhet ger vi dig möjligheten att duplicera din framgång i ytterligare distrikt. Bli franchisetagare och väx med oss! För att bli framgångsrik som franchisetagare ser vi gärna att du redan idag har en etablerad elfirma. Om du har lite erfarenhet av solcellsmontage så är det förstås en fördel. Med ett entreprenöriellt tänk ser du vinningen i att vara en del av SolNord. För att lyckas så behöver du dela våra högt ställda krav på kvalitet och kundservice.

SolNord Franchicekoncept

SolNord är en lokalt förankrad rikstäckande helhetsleverantör av solenergilösningar för såväl privatkunder som företag. Genom att ansluta dig till SolNord konceptet kan du fokusera fullt ut på att besöka intresserade kunder som redan gjort en lönsamhetskalkyl och montera paneler. SolNord tar hand om marknadsföring, leadsgenerering, tekniska verktyg, produktinköp och produktfinansiering. Att du kan fokusera på det du är bra på, och samtidigt inte behöver finansiera produkterna i pågående projekt, gör att du kan växa snabbare och med god lönsamhet hela vägen. Vi ser också till att du och dina kollegor får den utbildning som krävs för att bli framgångsrika både i sälj och montage.

Du jobbar under ett välrenommerat varumärke med en säljande hemsida som förutom lönsamhetskalkylatorn även innehåller en mängd referensprojekt samt allmän information om solel och produkterna. SolNord AB är en Certifierad solelsinstallatör och registrerad hos elsäkerhetsverket vilket ger kunden en extra trygghet.

Det som särskiljer SolNord från andra aktörer är:

  • Ett omfattande teknikstöd i form av integrerade system för kalkylering av såväl energiutbyte som installationskostnad och avbetalningstid, CRM samt planering och genomförande av solcellsinstallationer.
  • Ett beprövat koncept för Online-marknadsföring och leadsgenerering.
  • Centrala inköp i hög volym för att säkerställa kvalitetsprodukter till rätt pris.
  • Genomarbetade rutiner för försäljning, genomförande samt uppföljning av solelsprojekt.

Solnords samlade knowhow i form av rutiner, policys etc, finns beskrivet i SolNords manual som franchisetagaren får tillgång till.

Förutom grundpaketet erbjuder SolNord också tilläggstjänster för redovisning, administration, telefoni, projektering etc som du som franchisetagare kan köpa till självkostnadspris och betala per timme. Allt för att du skall ägna all din arbetstid åt kunden där du verkligen kan göra skillnad.

Som franchisetagare möter du kunden lokalt inom en definierad geografi. Du säljer projekt med hjälp av SolNords kalkylverktyg och den kunskap du får genom utbildning hos SolNord. Efter försäljning planeras installationen i SolNords planeringssystem och SolNord levererar produkter direkt till kunden. Installationen genomförs av franchisetagaren eller en av franchisetagaren anlitad underentreprenör. Detta flöde och de principer som skall iakttas för att säkerställa lyckade lönsamma projekt med hög kundnöjdhet finns i detalj beskrivet i SolNords manual.
Franchisetagaren har under avtalstiden rätt och skyldighet att använda SolNords varumärken i kundkommunikation, på arbetsfordon, arbetskläder etc, på så vis som beskrivs i Manualen. Hemsidan och tillhörande tekniska system för leadsgenerering, kalkyl, CRM och projektplanering har franchisetagaren tillgång till under avtalstiden.

SolNord arbetar löpande med att hålla ett attraktivt och prisvärt sortiment tillgängligt för franchisetagare att arbeta med. Avgörande vid sortimentsval är hög kvalitet, generösa garantivillkor och välkända varumärken. Produkter med unika egenskaper som inte finns tillgängliga från andra på den svenska marknaden prioriteras. Branschen är i snabb utveckling och sortimentet kommer att uppdateras löpande för att vara i framkant på marknaden.

Franchisetagaren skall sälja de produkter som ingår i SolNord-sortimentet. Då kund efterfrågar en särskild produkt eller om speciella förutsättningar kräver en produkt som inte finns med i SolNord-sortimentet skall Franchisegivaren godkänna produkten innan den används.

Funderar du på att bli franchisetagare?

Om du funderar på att bli franchisetagare eller vill ha mer information kontakta oss på info@solnord.se