Vi jobbar med solceller även för företag och BRF

Förutom alla kända fördelar med grön och kostnadseffektiv elförsörjning som minskar ditt företags driftkostnader så stärker en solcellsanläggning ditt företags image. Fler och fler företag använder sin solelsdrift i sin marknadsföring för att stärka sitt varumärke och anseende vilket i sin tur höjer konkurrenskaften.

Vi på SolNord erbjuder nyckelfärdiga helhetslösningar och gör processen väldigt enkel och tidskrävande. Kontakta någon av våra kompetenta energirådgivare för en förutsättningslös diskussion.

Solpaneler för företag

Ett urval av våra installationer:

Vi har utfört installationer åt flera stora företag. Se mer av våra projekt:

Låt oss jobba tillsammans!

Om du funderar på att jobba med oss eller vill ha mer information, kontakta oss på info@solnord.se