SolarEdge växelriktare

Med SolarEdge växelriktare har du full kontroll över din anläggning. Du kan hela tiden via din mobil eller dator i realtid se hur mycket el varje panel levererar. Samtidigt ser du om någon panel inte längre fungerar som den ska. På så vis har du full kontroll över din elproduktion var du än befinner dig. SolarEdge växelriktare är också det bästa valet när förutsättningarna inte är helt optimala. Om du till exempel har skuggor över någon eller några av solcellerna påverkar de skuggade panelerna inte resten av panelernas elproduktion negativt. Detta gör att SolarEdge lösning medger montering av solceller även i öst-, västlig riktning eller vid montage på flera olika små takytor.

Det löser SolarEdge genom att man flyttat ut MPP-Trackern till varje enskild panel eller till ett par om två paneler. Detta kallas för optimerare eller en optimerarbox.

Optimerarna monteras under panelerna som ansluts med befintliga kontakter. Optimerarboxarna kopplas i sin tur i serier och ansluts till växelriktarenheten som skickar ut strömmen till hushållet eller till elnätet.

En funktion som möjliggörs med den här lösningen är att strömmen bryts direkt under panelen, till exempel vid brand. En säkerhetsaspekt som brandkåren uppskattar. Under installation genererar varje panel maximalt 1 volt vilket är en säkerhet för installatörerna under arbetet.

SolarEdge erbjuder 12 års produktgaranti för sin växelriktare med möjlighet till att förlänga till 25 år samt 25 år för optimerarna. Detta visar SolarEdge oslagbara kvalitet och driftsäkerhet.

Några fördelar med SolarEdge växelriktare

  • Safe DCTM för säker installation
  • Överlägsen effektivitet (98%)
  • Liten, lättast i sin klass och enkel att installera
  • Inbyggd övervakning på modulnivå
  • Internetuppkoppling via Ethernet eller trådlöst
  • IP65-installation utomhus och inomhus
  • Fast installerad spänningsväxelriktare, endast DC/AC-omvandling
  • Inbyggd brandsäkerhet, ingen brandmans- AC- eller DC brytare nödvändig. Rekommenderad av brandkåren.

SolarEdge 8kW 20 421 kr (ink moms)

SolarEdge 17kW 19 915 kr (ink moms)

SolarEdge 27kW 25 505 kr (ink moms)


Växelriktare för lägre effekt: SolarEdge 4K-12K Inverter.pdf

Växelriktare för högre effekt: SolarEdge 15K-27K Inverter.pdf

Optimerare: SolarEdge Optimizer.pdf